Ampe kìm không dây AC/DC

View:
DE-35 Ampe kìm không dây AC/DC

Model : DE-35