Ampe kìm bỏ túi

Máy đo dạng kẹp bỏ túi DER EE có tất cả các tính năng và hoạt động như một máy đo dạng kẹp, nhưng cũng có các tính năng nhẹ và dễ mang theo. Máy đo kẹp kích thước bỏ túi DER EE có thể được sử dụng rộng rãi tại gia đình và các công trình điện.

Ngoại trừ đo dòng điện và điện áp, có rất nhiều chức năng trên máy đo kẹp kích thước bỏ túi DER EE, chẳng hạn như kiểm tra điện áp không tiếp xúc, kiểm tra tính liên tục, đo điện trở và nhiệt độ.

Trong khi đó, máy đo kích thước bỏ túi dòng DE-2021 cung cấp kết nối Bluetooth® và các giá trị đo thời gian thực có thể được hiển thị trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
View:
DE-3130 Ampe kìm bỏ túi

Model : DE-3130

DE-3100 Ampe kìm bỏ túi

Model : DE-3100

DE-3100R Ampe kìm bỏ túi

Model : DE-3100R (RMS)

DE-3103 Ampe kìm bỏ túi

Model : DE-3103

DE-3103R Ampe kìm bỏ túi

Model : DE-3103R(RMS)

DE-3110 Ampe kìm AC/DC

Model : DE-3110

DE-3110R Ampe kìm AC/DC

Model : DE-3110R(RMS)

DE-311A Ampe kìm AC/DC

Model : DE-311A

DE-311B Ampe kìm AC/DC

Model : DE-311B

DE-311R Ampe kìm AC/DC

Model : DE-311R (RMS)

DE-3116 Ampe kìm AC/DC

Model : DE-3116

DE-3116C Ampe kìm AC/DC

Model : DE-3116C