Máy dò trường điện từ / Máy đo EMF / Máy đo Gauss

Máy đo trường điện từ (còn được gọi là Máy đo Gauss) có thể đo lượng bức xạ sóng điện từ từ các thiết bị. Máy đo điện từ DER EE DE-1007 / DE-1008 được thiết kế để theo dõi và tìm bức xạ ELF mức thấp được tạo ra bởi các đối tượng cụ thể theo đơn vị mili Gauss (mG) hoặc micro tesla (uT).
Với khả năng phản hồi nhanh và đo đáng tin cậy các mức trường điện từ, máy đo điện từ cầm tay DER EE dễ dàng vận hành để đo bức xạ điện từ từ đường dây điện, thiết bị điện và thiết bị gia dụng.
View:
DE-1007 Máy đo điện từ trường

Model : DE-1007

DE-1008 Máy đo điện từ trường

Model : DE-1008