Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Đồng hồ vạn năng kích thước bỏ túi DER EE được thiết kế nhỏ gọn. Với hộp bảo vệ và các dây dẫn thử nghiệm kèm theo, đồng hồ vạn năng kích thước bỏ túi DER EE cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để sử dụng và cất giữ.

Đồng hồ vạn năng bỏ túi DER EE có tất cả các tính năng và hoạt động như một đồng hồ vạn năng tiêu chuẩn, đồng thời cũng có các tính năng nhẹ và dễ mang theo. Đồng hồ vạn năng bỏ túi DER EE có thể được sử dụng rộng rãi tại gia đình và các công trình điện thiết yếu.
View:
DE-19A Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-19A(RMS)

DE-19B Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-19B

DE-19S Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-19S(RMS)

DE-19T Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-19T

DE-17 Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-17

DE-15 Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-15

DE-14 Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-14

DE-11 Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-11

DE-10 Đồng hồ vạn năng bỏ túi

Model : DE-10