Mét Bảng điều chỉnh kỹ thuật số

Bảng đồng hồ kỹ thuật số là bảng đồng hồ có màn hình kỹ thuật số, chúng chủ yếu được gắn trong bảng điều khiển, nơi thường hiển thị điện áp hoặc dòng điện.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số cung cấp một cách nhanh chóng để đọc màn hình, cũng cung cấp độ phân giải cao hơn.

DER EE cung cấp bảng đồng hồ kỹ thuật số ổn định và chính xác, và các thông số kỹ thuật khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

View: