Đồng hồ VU

Máy đo VU là một thiết bị để chỉ ra mức tín hiệu được bật trong thiết bị âm thanh.

Với kinh nghiệm hàng thập kỷ, DER EE có khả năng cung cấp máy đo VU với nhiều thông số kỹ thuật và kích thước khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thông số kỹ thuật phổ biến là 500uA / 650Ω.
Đối với thiết kế tùy chỉnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


For inquiring VU meter ,please indicate the following information :

1. Model no. 
2. Internal resistance : 200Ω /650Ω (standard) / 750Ω /1200Ω  
3. Sensitivity :200uA/250uA/500uA (standard)/1 mA
4. Color of pointer : by DER EE standard type or please specify 
5. Scale plate : by DER EE Standard scale or custom-design 

6. Lamp  (optional / check model no. before placing order ) : 

    by DER EE standard 12V/55mA or special request (please specify voltage /current spec. ) 

 
7. Position of level meter : Vertical or horizontal  

View:
DE-1435 Đồng hồ vu

Model : DE-1435

DE-1535 Đồng hồ vu

Model : DE-1535

DE-1745 Đồng hồ vu

Model : DE-1745

DE-1434 Đồng hồ vu

Model : DE-1434

DE-2237 Đồng hồ vu

Model : DE-2237

DE-36R Đồng hồ vu

Model : DE-36R

DE-1652 Đồng hồ vu

Model : DE-1652

DE-2442 Đồng hồ vu

Model : DE-2442

DE-2544 Đồng hồ vu

Model : DE-2544

DE-2544-5 Đồng hồ vu

Model : DE-2544-5

DE-2850 Đồng hồ vu

Model : DE-2850

DE-3050 Đồng hồ vu

Model : DE-3050