Đồng hồ đo thứ tự pha

Máy kiểm tra thứ tự pha được sử dụng để kiểm tra chiều quay của pha trong máy điện có nguồn cung cấp ba pha. Nó cung cấp đèn LED chỉ thị quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.
Trình kiểm tra trình tự pha tìm tính liên tục hoặc tình trạng bị lỗi của cả ba dòng và hiển thị trình tự xoay pha. Đây là một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo các ổ cắm và thiết bị 3 pha được kết nối chính xác.

Máy đo thứ tự pha DE-721 / DE-721B có dải đo hệ thống ba pha từ AC 90V đến AC 600; cũng có đế từ tính cho phép thiết bị được gắn trên bảng kim loại, dễ sử dụng.
View:
DE-721 Đồng hồ đo thứ tự pha

Model : DE-721

DE-721B Đồng hồ đo thứ tự pha

Model : DE-721B